periodicdelta.blogspot.com - l"espai web del periòdic delta

28/3/08

Delta - edició de març 2008Editorial: El carrer Major o la centralitat enderrocada

L’ajuntament ha presentat als veïns del Nucli Antic el dibuix de les primeres zones que es veuran afectades per l’ordenació urbanística de l’Eixample Nord de la ciutat. Aquest dibuix confirma que una bona part de les cases del carrer Major –les ubicades entre els números 19 i 37- tindran un destí similar al dels habitatges, també sentenciats a pena d’enderroc, que es troben entre les vies –ara soterrades- i l’autovia de Castelldefels.

El carrer Major, la construcció del qual data d’entre finals del segle XVIII i principis del XIX, va arribar a esdevenir l’autèntic nucli al voltant del qual girava l’activitat comercial del Prat. La manca d’interès dels successius governs municipals per revitalitzar els sectors antics de la ciutat i anar-los integrant a mesura que creixia la ciutat ha acabat fent d’aquest carrer un element gairebé marginal. Ara, amb un nou sector que segons les previsions aportarà prop de 15.000 nous habitants al nord de la ciutat, hi ha plans per a aquest carrer, però aquests no passen de convertir-lo en el jardí d’entrada a una nova ciutat redissenyada i aixecada del no res.

La convivència entre història i modernitat present a ciutats veïnes com Sant Boi, Viladecans o Sant Joan Despí té aquí forma d’enderroc. Un enderroc que no només atempta contra la fisonomia de la ciutat, sinó contra una forma de vida que durant dècades s’ha desenvolupat “en horitzontal”, amb passadís i pati al darrera amb figuera inclosa, lluny dels embolics propis de les comunitats de veïns dels blocs de pisos. El Prat renuncia poc a poc a què hi hagi sectors on aquest petit luxe continuï sent possible, i ho fa en pro d’un dibuix de ciutat incert i potser massificador.

Entre esquerdes i plans urbanístics, els veïns del Nucli Antic del Prat porten ja més d’un any immersos en una activitat frenètica de recerca d’informació, alegacions, reunions i oposició davant d’un dibuix de ciutat que no convenç. Els assessora en Josep Vaccaro, ex arquitecte municipal i advocat que fila ben prim cada cop que parla. La seva apreciació, recollida a la secció “El tema” de la present edició, sobre les zones incloses –i sobre tot les excloses- al concurs d’idees del Prat Nord aporta un nou argument per reflexionar sobre la pressuposada transparència amb que es tracen les línies del futur de la ciutat.